سیزدهمین کنفرانس سيستم های فازی ايران

بسمه تعالی
به لطف خداوند متعال، سیزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و انجمن سیستمهای فازی ایران در تاریخ ۵ تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ برگزار شد. کنفرانس سیستم های فازی ایران با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی دانشمندان، محققان، کارآفرینان، کارشناسان صنعتی و دانشجویان و به منظور ارائه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی و تبادل نظر علمی و فنی برگزار شد. کمیته برگزاری کنفرانس موفق شد با دعوت از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان صنعتی در زمینه سیستم های فازی و گرایش های مرتبط، جدیدترین یافته های علمی آنان را در کنفرانس ارایه دهد و در نهایت مقالات برتر در مجلات معتبر علمی چاپ شدند.

محورهای کنفرانس

  • هوش مصنوعی
  • فازی در مهندسی
  • فازی در تکنولوژی و فناوری اطلاعات
  • سیستم ها و مجموعه های فازی
  • فازی در مدیریت و تحقیق عملیات
  • کاربرد های سیستم های فازی و منطق فازی